Storytelling on stage – Paul Groos – Wijchen 15+/ volwassenen

Beschrijving

Fotografie: Floris Pilgram

De startcursus storytelling bestaat uit 1 kennismakingsworkshop en 6 basislessen.

Leerdoel startcursus

Aan het eind van een eerste cursus is de cursist in staat om met begeleiding van de docent een kort verhaal (tot maximaal 10 minuten) voor te bereiden en voor publiek uit te voeren.

Inhouden

De cursus zal geënt zijn op het heel recent ontwikkelde European Competence Model for Storytelling. Het geeft een heel helder raamwerk voor de competenties die je als verhalenverteller moet ontwikkelen.

In deze startcursus werken we aan:

– hoe maak je je een verhaal letterlijk en figuurlijk eigen?
– hoe zitten verhalen in elkaar en hoe gebruik je dat effectief op een podium?
– hoe zet je alle zintuigen in bij het vertellen?
– hoe geef je een personage vorm zonder het personage uit te spelen?
– hoe breng je een vertelling over het voetlicht met stem, beweging en mimiek?
De verhouding tussen die onderdelen en de diepgang ervan hangen af van de wensen en het startniveau van de cursusdeelnemers.
We werken met afwisselende en speelse werkvormen, waarbij soms ruimte is voor een kort “hoorcollege”, maar waar we vooral heel veel aan het werk zijn met verhalen en heel veel vertellen. Je krijgt regelmatig feedback van elkaar en van de docent, soms op basis van een vertelobservatieformat.
Tussen de bijeenkomsten krijg je soms een klein beetje “huiswerk” zoals: een geschikt verhaal zoeken, analyseren of een keer een vertelling oefenen.
In de laatste bijeenkomst treden we op voor elkaar en voor andere luisteraars.
Aan het eind van de cursus krijg je schriftelijke feedback van de docent.

Cursusinfo
Locatie: culturele broedplaats, Kraaijenberg 8020
Lesdagen: kennismakingsworkshop: zondag 1 november. Vervolg workshops: 10, 17, 24 november 1, 8, 15 december cyclus eerste blok van zes.

tijdstip: 19:30-21:00 uur

Kosten: €70,-
Docent: Paul Groos

Maximaal 14 deelnemers, minimaal 6.

Mogelijke vervolgcursus

Bij voldoende belangstelling is het een geweldige kans om na de startcursus vervolgcursussen van oplopend niveau te organiseren, waarin de vaardigheden verder worden uitgediept en meer gelegenheid is om een eigen verhaal te oefenen. Daarin kunnen de volgende onderwerpen uit het competentiemodel aan bod komen:

Researcher:

– wat is een verhaal? Hoe zitten verhalen in elkaar?

– soorten en typen verhalen

– verhaalthema’s

– hoe en waar vind je verhalen?

Craftsman:

 • taal van het verhaal
 • zintuiglijk vertellen
 • scala’s
 • mimiek, stem en beweging:
  • de stemniveaus
  • het verschil tussen stem en stemmetje
  • kracht – bron – bruis
  • de verhaalplattegrond

Artist:

 • experimenteren en improviseren met verschillende vertelvormen
 • het verhaal is van de verteller: bewerken en aanpassen
 • verhaalpersonages
 • spanning

Performer:

 • opkomen, staan, ontspannen
 • focus en concentratie
 • verhalen onthouden
 • verhaal en performance inleiden, verbinden met de situatie
 • omgaan met onverwachte gebeurtenissen
 • interactie met het publiek: sloop de vierde wand
 • applaus in ontvangst nemen
 • contact: verbinding tussen verhaal en verteller en publiek

Optreden

Via de docent worden, indien het niveau toereikend is,  mogelijkheden gecreëerd om op te treden bij lokale festivals, zoals Wereldverteldag, het Wijchense kerstsprookjesfestijn, het Duivelsberg Vertelfestival en de Wijchense kampvuurvertellingen. Mogelijk komen er ook mogelijkheden bij het vertelfestival op Zwolle Unlimited, International Storytellingfestival Amsterdam of elders. Ook in mijn werkruimte in Wijchen en op mijn eigen vaste vertelplekken (Theetuin Grootstal, Arnhems Boekencafé Libertas) kunnen op termijn getalenteerde cursisten optreden.