Betalingsvoorwaarden zomerkamp

Betalingsvoorwaarden zomerkamp

 

INSCHRIJVING

  1. Inschrijving vindt plaats door inschrijving via het inschrijffomulier op de site van theaterschool Hakoena.
  2. Door inschrijving aanvaardt de deelnemer de toepassing van deze inschrijf- en betalingsvoorwaarden. 

 

ANNULERING

  1. Annulering kan alleen schriftelijk plaatsvinden via een mail naar info@hakoena.nl en is zonder kosten mogelijk een week voor aanvang van de zomerweek.
  2. Bij annulering binnen een week voorafgaand aan de zomerweek is de deelnemer een bedrag verschuldigd van 35% van het cursusgeld.

 

BETALING

  1. Betaling van de factuur zal plaats vinden middels een automatische incasso.
  2. Betalen in 2 termijnen is mogelijk. Dit kan aangegeven worden op het inschrijfformulier.  De eerste termijn zal voor aanvang van de cursus geïncasseerd worden. Het tweede termijn een maand later.
  3. Bij voortijdige beëindiging van de cursus blijft altijd, ook bij termijnbetaling, het volledige cursusgeld verschuldigd. Uitzonderlijke situaties daargelaten.
  4. Afwijkende betalingsregeling is mogelijk. Gelieve deze kenbaar te maken via info@hakoena.nl 

 

ALGEMEEN

  1. Theaterschool hakoena is niet aansprakelijk voor schade ontstaan tijdens of als gevolg van het gebruik van het door de theaterschool Hakoena les- en/of instructiemateriaal en/of voor schade ontstaan tijdens het bijwonen van de lessen. De deelnemer vrijwaart theaterschool Hakoena voor alle aanspraken uit dien hoofde.
  2. Theaterschool Hakoena behoudt zich het recht voor, bij onvoldoende aanmeldingen een cursus te annuleren. U krijgt dan uiterlijk 6 dagen voordat de cursus zou beginnen, bericht. Betaalde cursusgelden worden dan binnen 10 dagen volledig gerestitueerd.