Hakoena Academy

Wat is de Hakoena Academie Musical?

De Academy is een vooropleiding.  De naam Hakoena Academy geeft aan dat we kwaliteit willen leveren en er alles aan doen om leerlingen verder te helpen naar een vervolgopleiding.

Fragment uit ‘de koning van de savanne’ (academy leerlingen – groep)

 

Aan het begin van een nieuw cursusjaar stellen we duidelijke leerdoelen en zullen we aangeven wat we verwachten van de leerlingen en de ouders. Dit doen we middels een infoavond.

Het plezier blijft voorop staan, maar daarnaast vragen we commitment en inzet van de leerling zelf.

Het doel van de Hakoena Academy is dat getalenteerde leerlingen zichzelf onder professionele begeleiding verder kunnen ontwikkelen in de podiumkunsten om in de toekomst de overstap te kunnen maken naar een vervolgopleiding. De vooropleiding (locatie Wijchen) heeft 2 richtingen: musical en acteren en biedt ruimte aan leerlingen van 11 t/m 14-jaar en 15 t/m 18-jaar.

Disciplines Musical Academie

 

 • Zang: Naast het aanleren van de juiste zangtechniek komt meerstemmigheid en samenzang aan bod. Daarnaast leer je jouw muzikaliteit en stem kennen, beheersen en ontwikkelen (EVT-methode). Tevens leer je door middel van liedinterpretatie een lied te vertellen aan publiek.
 • Dans: Tijdens de dansles wordt aandacht besteed aan verschillende dansstijlen en de daarbij behorende techniek. Daarnaast wordt aandacht besteed aan dansen met je hele lichaam, expressie en improvisatie.
 • Spel: Tijdens de les spel leer je acteren. Je leert verschillende personages tot uiting te brengen en verschillende emoties toe te passen in diverse verhaallijnen. Door diverse oefeningen leer je om zo natuurlijk en echt mogelijk te acteren, improviseren en met tekst om te gaan.
 • Liedinterpretatie:  Pas als de basis in spel en zangtechniek staat en een leerling toe is aan integratie van de disciplines, zullen we ook liedinterpretatie behandelen in zowel de spel- als zanglessen.  Hier leer je hoe je een lied moet vertellen en doorleven. Spel en zang komen in deze lessen samen.

Toetsles/ auditieles

Voor diegenen die in de toekomst naar een professionele musicalopleiding zouden willen, is deze cursus een stap in de goede richting. Er wordt uitgebreid aandacht besteed aan jouw persoonlijke ontwikkeling. Dat betekent dat je 1x per jaar een toets les krijgt. Dat houdt in dat je een programma/presentatie  (lied, monoloog, dialoog en/of scene) maakt en uitvoert voor publiek. Daarnaast krijg je een proefauditie les waarin je ervaring op doet met het doen van audities. Om de twee jaar speel je als groep een korte musical. In het andere jaar doe je mee aan de grote productie van de gehele theaterschool. Hierin krijgen de academy groepen een onderscheidend aandeel ten opzichte van de andere groepen.

Moet je auditie doen voor de Academy?

Voor deze cursus moet je auditie doen!  Na inschrijving ontvang je van ons een auditie lied, een korte monoloog en de datum van de auditie. Een lied naar eigen keuze mag ook. De dansauditie is gezamenlijk.

Schrijf je nu in voor de auditie via info@hakoena.nl!

LESSENPAKKET .

 • 45 minuten DANS
 • 45 minuten ZANG
 • 10 minuten PAUZE
 • 60 minuten SPELLES
 • 60 minuten SPECIALISATIE (zang, dans en/of spel)

Verder krijgen leerlingen in de Hakoena academy:

  • Onderscheidend aandeel in tweejaarlijkse voorstelling van theaterschool Hakoena
  • een musical in het tussenjaar wanneer geen grote eindvoorstelling is.
  • tussentijdse presentatie in de vorm van een toets les.
  • gastles van musical artiest – exclusieve workshops (van mensen uit het vak)
  • 2x per jaar mentorgesprek
  • Schriftelijke evaluatie (rapport)

Jaaragenda

In het begin van het cursusjaar krijgen alle leerlingen een jaarkalender waar alle activiteiten in staan.

Programma: 

Blok 1: spel, zang en dans techniek

Blok 2: Voorbereidingen op de toets les

De leerlingen maken een programma/presentatie  (lied, monoloog, dialoog en/of scene) en voert deze uit voor publiek. De eigenheid van de speler/persoon staat hierbij centraal.

Daarnaast krijg je een proefauditie les waarin je ervaring op doet met het doen van audities.

Blok 3 en 4:

De leerlingen zullen naast lessen ook werken aan een eigen musical productie in het theater.

Cursusinfo
Locatie: Campuslaan 6, 6602 HX, Wijchen
Lesdag: dinsdag 17:30 – 20:30 uur en donderdag afhankelijk van de specialisatie: 18:00-19:00 uur of 19:10-20:10 uur
Lessen: 34 lessen
Kosten: €655,- (€6,4- per uur of €131,- per periode x 5)
Docenten: Rox de Beauvesier watson, Minoe Bossink, Sandra di Giovanni, Hanneke engels, Bram Versteegen, Koen Logtens en gastdocenten.

Waarom de Academy:

Aandacht voor ontwikkeling en ambitie

 • We zien dat er een tekort is aan goede theater vooropleidingen voor talentvolle en enthousiaste leerlingen onder de 18 jaar in oost-/zuid-Nederland.
  We vinden dat er meer aandacht moet zijn voor leerlingen die verder willen komen in de
  Er zijn leerlingen die de groep overstijgen en meer uitdaging ambiëren.  Er moet dus ruimte zijn voor ontwikkeling, ambitie en doorstroom mogelijkheden.

Aandacht voor persoonlijkheid en talent

 • We zien dat andere vooropleidingen een “lopende-band” principe hebben als gaat het om leerlingen.
  Wij vinde ndat jongeren met ambities moeten leren zichzelf te zijn (eigenheid) en niet wat de wereld wil dat ze zijn.
  Een leerling wordt dus niet perse in een musical hokje geplaatst. De ene leerling zal zich meer bewegen richting kleinkunst, singer songwriter, entertainment etc

Naast de inhoud is er aandacht voor de persoon: Wie ben jij? En waar ligt jouw kracht?

Bij Hakoena hanteren we de volgende opbouw:

De kinderen komen binnen in een reguliere musicalgroep. We kijken in begin van het jaar goed naar de groepssamenstelling. Hierbij kijken we naar leeftijd, niveau en sociaal- emotionele ontwikkeling.Vanuit daar kunnen kinderen met talent en ambitie doorgroeien naar een MC extra groep.  Soms wordt door het docententeam geadviseerd over te stappen naar een mc extra groep of zelfs auditie te doen voor de academy.

Leerlingen die talent en/of passie hebben voor het vak en zich verder willen ontwikkelen mogen auditie doen voor de Hakoena Academy. Na het deelnemen aan de auditie kan je:

 • Toegelaten worden tot de academy.
 • Geadviseerd worden om in een reguliere groep (90 min. Per week) te blijven.
 • Geadviseerd worden om in een MC EXTRA groep (120 min per week) door te groeien naar de MC SELECT of academy. Voor deze groep hoeven leerlingen geen auditie te doen.
 • Geplaatst worden in de MC SELECT groep (135 min. per week), de voorloper van de academy (dit geldt voor kinderen van 10-13 jaar). Leerlingen komen in deze groep terecht als de academy nog net niet toereikend is maar de leerlingen potentie hebben alsnog de overstap te maken in de toekomst.

Om toegelaten te worden tot de academy moet je op 2 van de drie disciplines (zang, spel en/of dans) uitblinken.