Hakoena Academy

Wat is de Hakoena Academie Musical?

De Academy is een vooropleiding.  De naam Hakoena Academy geeft aan dat we kwaliteit willen leveren en er alles aan doen om leerlingen verder te helpen naar een vervolgopleiding.

Fragment uit ‘de koning van de savanne’ (academy leerlingen – groep)

CURSUSINFO
Lesaanbod:    34X dinsdag (2,5 uur) 8X zaterdag (3 uur) + individuele zangles van 30 minuten 1x per maand

Lestijden:        dinsdag van 18:00-20:30 uur en zaterdag van 9:00 – 12:00 uur

Individuele zanglessen die binnen het pakket vallen worden op dinsdag voor 18:00 uur of na 20.30 uur en op zaterdag tussen 12-13 uur ingepland.

Data zaterdag: 2 oktober, 6 november, 4 december, 8 januari, 5 februari, 5 maart, 2 april, 14 mei,

Kosten:           €850,- (€85- per maand (10 maanden)
Locatie:           Campuslaan 6, 6602 HX, Wijchen
HAM team: Rox de Beauvesier watson, Minoe Bossink, Tahnee van Leare Sandra di Giovanni, Hanneke Engels, Bram Versteegen, Koen Logtens, Jordy Kadmayer, Julia Straten,

Extra Individuele zanglessen:

Naast de reguliere lessen is het ook mogelijk om extra individuele zanglessen te volgen bij een van onze docenten. Deze kunnen ingepland worden op dinsdag (Hanneke) of zaterdag (Bram)

Kosten individuele zanglessen: €45,- per uur

WAAROM TALENTONTWIKKELING?

Aandacht voor ontwikkeling en ambitie                                     

 • We zien dat er een tekort is aan goede theatervooropleidingen voor talentvolle en enthousiaste leerlingen onder de 18 jaar in oost-/zuid-Nederland.
  We vinden dat er meer aandacht moet zijn voor leerlingen die verder willen komen in de theaterwereld.
  Er zijn leerlingen die de groep overstijgen en meer uitdaging ambiëren.  Wij bieden binnen Hakoena ruimte voor ontwikkeling, ambitie en doorstroommogelijkheden.

Aandacht voor persoonlijkheid, talent en een groeimindset

 • Wij willen jongeren met aanleg en/of ambitie de mogelijkheid bieden zichzelf verder in het vak te bekwamen vanuit wie zij zijn (eigenheid) en vanuit hun eigen kracht. Wie ben jij? En waar ligt jouw kracht? En hoe kun je jouw talent inzetten om te kunnen groeien?

Bij Hakoena hanteren we de volgende opbouw: 

 • De kinderen komen binnen in een reguliere musicalgroep.

Vanuit daar kunnen kinderen met talent en ambitie doorgroeien naar een MC extra groep. Soms worden leerlingen door het docententeam geselecteerd over te stappen naar een MC SELECT groep of geadviseerd om auditie te doen voor de Hakoena Academy.

Sinds 2017 zijn er inmiddels 20 leerlingen doorgestroomd naar vervolgopleidingen

 

HET PROGRAMMA

Hakoena Academy is een vooropleiding voor talenten die de overstap willen maken naar een vervolgopleiding of een vooropleiding van een hogeschool. Met een professioneel, kundig en enthousiast docententeam doen wij er alles aan onze leerlingen verder te helpen in hun ontwikkeling op weg naar een vervolgopleiding.

In het begin van het cursusjaar stellen wij samen met de leerlingen duidelijke leerdoelen geven wij middels een informatieavond onze verwachtingen ten aanzien van het ham jaar aan.

Het plezier staat voorop, maar daarnaast vragen we commitment, inzet en motivatie van de leerling zelf.

De vooropleiding (locatie Wijchen) biedt ruimte aan leerlingen vanaf 13 jaar en bestaat uit 2 niveaugroepen. We gaan uit van de kracht van de leerling. Een vervolgopleiding zoals bijvoorbeeld fontys bestaat uit twee richtingen: muziektheater en musicaltheater. Bij Muziektheater ligt het accent op zang en bij musicaltheater op dans. Dit is de reden dat wij met niveaugroepen gaan werken en inzetten op je eigen kracht.

 ONZE KERNWAARDEN (3 P’s)

 • Persoonlijk – Plezier staat voorop – Professioneel

Wij doen dat door:

 • Motivatie en groeimindset te bevorderen – Ondersteuning te bieden – te reflecteer en evalueren – het samen te doen en door succes te vieren.

DE DISCIPLINES

ZANG:
De leerling kent de basistechniek van EVT en andere zangtechnieken en kan aan de hand van deze geleerde tools zijn eigen zangtechnische mogelijkheden, onderhouden, verbeteren en uitbreiden.
Denk hierbij aan: Bereik, klankleur, dynamiek, ondersteuning, ontspanning…enz
Muzikaliteit:
De leerling kan door middel van de geleerde zangtechnieken een melodie interpreteren.
Door deze kleur, dynamiek en accenten te geven en durft te/kan experimenteren met deze gegevens zodat de leerling zijn eigen klankpalet leert ontwikkelen.

Muziektheorie:
De leerling herkent een aantal basis muziektheorie regels als:
De noten op een muziekbalk, herhalingstekens, dynamische tekens en maatsoort.

Lied interpretatie/ performance

Binnen de HAM werken we ook aan liedinterpretatie. Een lied staat altijd in dienst van een verhaal. De leerling begrijpt het verhaal van het lied/personage en kan/durft deze tijdens het zingen hiervan op verschillende manieren vertellen aan het publiek als zijnde zichzelf of zijnde het personage.
In dit doel komen zang en spel (en soms ook dans) samen.
Met behulp van bovenstaande pijlers kan de cursist een lied eigen maken en werken aan persoonlijke groei

Dans: 

Tijdens de dansles wordt voornamelijk aandacht besteed aan de belangrijkste danstechnieken, die zorgen voor de optimale dansbasis van de leerlingen. De leerlingen leren deze technieken toepassen in verschillende dansstijlen en hoe ze deze zo goed mogelijk over kunnen brengen op het publiek. Daarnaast wordt ook aandacht besteed aan de eigenheid van de leerling. Wat zijn je kwaliteiten, en wat is jouw eigen manier van dansen? Door in de lessen veel te werken met improvisatie en expressie gaan we de leerling begeleiden in dit onderzoek. Zo kan iedere leerling echt in zijn/haar kracht gaan staan en ook de integratie met de andere disciplines (zang en spel) op zijn/haar eigen manier maken.

Spel: We gaan in de spel ontwikkeling uit van acht domeinen. Elk domein bevat speltechnieken met bijbehorende speldoelen.

8 domeinen: Zijn, denken, verbeelden, energie, interactie, actie, vormgeven

Liedinterpretatie:

Als de basis in spel en zangtechniek staat en een leerling toe is aan integratie van de disciplines, zullen we ook liedinterpretatie behandelen in zowel de spel- als zanglessen.  Hier leer je hoe je een lied moet vertellen en doorleven. Spel en zang komen in deze lessen samen.

Individuele zangles:

In het programma heeft de leerling elke maand 1 op 1 een contactmoment met de zangdocent.

 PRESENTATIE LESSEN EN AUDITIELES

1x per jaar krijg je een tussen presentatie. Dat houdt in dat je een ministuk maakt voor publiek.

Daarnaast krijg je een toets les in de vorm van een auditie.

Je krijgt een schriftelijke evaluatie.

Elk jaar werk je als Ham naar een eindproductie toe zodat je ook ervaring op doet in de praktijk.

AUDITIES

Voor deze cursus moet je auditie doen! Zit je al in de academy groep dan vragen we jou om wederom auditie te doen.

Deze staan gepland in de laatste week op 5 september 2021.  Na inschrijving ontvang je van ons een auditie lied, een korte monoloog. Een musical lied naar eigen keuze mag ook. De dansauditie is gezamenlijk.

Schrijf je nu in voor de auditie via info@hakoena.nl!

VERWACHTINGEN:

Groeien en ontwikkelen doe je niet alleen. Je hebt ook te maken met een groepsproces.

Als voorbereiding op de beroepspraktijk wordt er binnen het lesprogramma veel samenwerking gevraagd.

We vragen discipline en verantwoordelijkheid.

 • Dat betekent dat je thuis ook moet oefenen, teksten en liedjes leren en dansen herhalen.
 • We verwachten inzet en betrokkenheid. Wanneer je vaak afwezig bent volgt er een gesprek met de leerling en ouder(s)/verzorger(s).

In principe volg je, na doorkomen van de auditie, een jaar lang lessen in de academy.  Bij de winterstop evalueren wij de leerlingen. Het kan voorkomen dat we om bepaalde redenen een leerling terugplaatsen in een MC SELECT groep of leerlingen van een MC SELECT groep door laten stromen naar de HAM.

Uiteraard doen we dit in samenspraak met de ouders/ verzorgers.

Verder krijgen leerlingen in de Hakoena academy:

  • Begeleiding van professionals
  • Tussentijdse presentatieles, een auditieles,
  • Voorbereiding op audities doen en een eindproductie
  • Exclusieve workshops (tegen betaling)
  • Mentorgesprekken
  • Schriftelijke evaluatie (rapport)

Jaaragenda

In het begin van het cursusjaar krijgen alle leerlingen een jaarkalender waar alle activiteiten in staan. Mochten er tussentijds activiteiten plaatsvinden dan proberen wij die, indien mogelijk, op tijd te communiceren.

Communicatie

Wij houden van een open communicatie. Voor vragen, opmerkingen, feedback en suggesties mail naar: info@hakoena.nl.

 

Bij Hakoena hanteren we de volgende opbouw:

De kinderen komen binnen in een reguliere musicalgroep. We kijken in begin van het jaar goed naar de groepssamenstelling. Hierbij kijken we naar leeftijd, niveau en sociaal- emotionele ontwikkeling.Vanuit daar kunnen kinderen met talent en ambitie doorgroeien naar een MC extra groep.  Soms wordt door het docententeam geadviseerd over te stappen naar een mc extra groep of zelfs auditie te doen voor de academy.

Leerlingen die talent en/of passie hebben voor het vak en zich verder willen ontwikkelen mogen auditie doen voor de Hakoena Academy. Na het deelnemen aan de auditie kan je:

 • Toegelaten worden tot de academy.
 • Geadviseerd worden om in een reguliere groep (90 min. Per week) te blijven.
 • Geadviseerd worden om in een MC EXTRA groep (120 min per week) door te groeien naar de MC SELECT of academy. Voor deze groep hoeven leerlingen geen auditie te doen.
 • Geplaatst worden in de MC SELECT groep (135 min. per week), de voorloper van de academy (dit geldt voor kinderen van 10-13 jaar). Leerlingen komen in deze groep terecht als de academy nog net niet toereikend is maar de leerlingen potentie hebben alsnog de overstap te maken in de toekomst.

Om toegelaten te worden tot de academy moet je op 2 van de drie disciplines (zang, spel en/of dans) uitblinken.