Doelstellingen

Met theater onderzoek je en ontdek je niet alleen jezelf en je eigen mogelijkheden en grenzen, maar ook die van de ander. Theater stimuleert de motorische, sociaal-emotionele, cognitieve, creatieve en zintuiglijke competenties.

Hakoena kernwaardenTheaterlessen van theaterschool HAKOENA dragen bij aan:

 • het ontwikkelen van spelplezier en vrij durven uiten
 • het communiceren, samenwerken, naar elkaar kijken, meningen vormen
 • je uiten en concentreren
 • het associëren en vergroten van je lichaamsbewustzijn
 • het creëren van je eigen werkelijkheid door een beroep te doen op je fantasie en creativiteit
 • het vergroten van je voorstellings- en inlevingsvermogen
 • het vormgeven aan gevoelens, ervaringen, ideeën, situaties en gebeurtenissen
 • het inspelen op anderen en richting geven aan spelsituaties
 • het toepassen van verbale en non-verbale uitdrukkingsmogelijkheden
 • het toepassen van wetmatigheden met betrekking tot theater
 • de basisprincipes van het spel kennen en deze toepassen
 • het kunnen omgaan met eigen en andermans normen en waarden
 • het leren reflecteren op het proces
 • het ontdekken wie je bent, zou willen zijn of worden
 • het aanleren van de basisprincipes van stembeheersing in combinatie met diverse stem-/zangtechnieken
 • het zelfstandig een lied instuderen en het (afhankelijk) van het niveau) aanleren van technieken om een lied te interpreteren
 • het samenvoegen van de drie disciplines zang, dans en spel
 • het (afhankelijk van het niveau) aanleren van diverse dansstijlen en danstechnieken

“Wij leren niet voor de school, maar voor het leven!” (Lidwine Janssens)