Hakoena Academy

WAAROM HAKOENA ACACEMY ACTEREN?

 • “Hakoena Academy is een vooropleiding die getalenteerde leerlingen met ambitie leert zichzelf verder te ontwikkelen in de podiumkunsten.” “Theater verblijdt, bevrijdt en verbindt. Vanuit ontspanning ontstaat creatie.” Waar Theaterschool Hakoena zich op iedereen richt die zich willen ontwikkelen in theater, richt Hakoena Academy zich specifiek op talentvolle leerlingen die de ambitie hebben om door te stromen naar professionele vervolgopleidingen.
 • Hakoena ziet…dat er een tekort is aan goede theatervooropleidingen voor talentvolle en enthousiaste leerlingen in oost-/zuid-Nederland.
  Hakoena vindt… dat er meer aandacht moet komen voor leerlingen die verder in de theaterwereld willen komen.

Valuefit: Ontwikkeling en ambitie

 • Hakoena ziet…dat andere vooropleidingen een “lopende-band” principe hebben als gaat het om leerlingen.
  Hakoena vindt… dat jongeren met ambities om verder te komen in theater moeten leren zichzelf te zijn (eigenheid). Inzetten op eigen kracht en specifieke talent speelt hierbij een belangrijke rol. Het gaat er niet om wat de wereld wil dat ze zijn, maar wat ze zelf willen zijn .
  Valuefit: Persoonlijk en talent

OPBOUW HAKOENA ACADEMY

De Hakoena Academy Acteren bied je de mogelijkheid om op het gebied van acteren in een prettige sfeer zo allround mogelijk te worden. Het aanbod in deze cursus kent een grote diversiteit en er wordt uitgebreid aandacht besteed aan je persoonlijke ontwikkeling. Je wordt door middel van diverse oefeningen en met behulp van persoonlijke feedback als speler voorbereid op eventuele audities voor het geval je naar een acteeropleiding of toneelschool wilt. Je krijgt dan ook les van ervaren docenten op het gebied van acteren en improvisatie die een ontspannen en veilige sfeer creëert en het beste uit je kan halen. We sluiten af met een voorstelling.

Hakoena academy is opgebouwd uit vier lagen. De reguliere acteerklas, acteerklas extra, de talentengroep acteren en het Productiehuis.  Voor de tg-acteren en het productiehuis is auditie doen een vereiste.

REGULIERE ACTEERKLAS

Leerlingen die binnen stromen zonder auditie komen terecht in de reguliere acteerklas. Dit is een 1- uurscursus. Ze leren hier de basisprincipes van acteren. Elke deelnemer doorloopt minstens 1 jaar de reguliere acteerklas.

Als blijkt dat ze talent en/of ambitie hebben en het niveau van de huidige groep overstijgen, kan een leerling op advies van de docent doorstromen naar de talentengroep Select of auditie  doen voor de talentengroep acteren en het Hakoena Productie. Het lesaanbod bestaat uit lessen en een presentatie.  Het productiehuis maakt een eigen productie.

ACTEERKLAS SELECT

De acteerklas select is een overbruggingsgroep. Dit is een 1,5 uurscursus. Deze groep bestaat uit leerlingen die het niveau van de reguliere acteerklas overstijgen maar nog niet klaar zijn voor de talentengroep acteren. In deze groep kijken we wat leerlingen nog nodig om door te stromen naar de talentengroep acteren. Een leerling kan op aanraden van het docententeam of via een auditie in deze groep terecht komen. Het lesaanbod bestaat uit lessen en een presentatie.

TALENTENGROEP ACTEREN

Dit is een groep met getalenteerde leerlingen met de ambitie om door te stromen naar een vervolgopleiding en/of meer uitdaging ambiëren in het lesaanbod. Dit is een 1,5 uurs cursus. Voor de talentengroep acteren is auditie doen een vereiste.  Het lesaanbod bestaat uit lessen en een presentatie. Het lesaanbod is divers (van improvisatie tot tekstinterpretatie, monoloog en dialoog behandeling)

PRODUCTIEHUIS –  Hakoena academy acteren

Het productiehuis is een extra aanbod naast de talentengroep acteren. Deze groep bestaat uit getalenteerde leerlingen met ambitie. Zij maken elk jaar een productie. Naast de 1,5 uur talengroep acteren, krijgen de leerlingen nog eens 1,5 productiehuis in de week. In deze groep wordt toegewerkt naar een eigen productie. De leerlingen in het productiehuis krijgen mentorgesprekken waarbij hun ontwikkeling en toekomstperspectief besproken en geëvalueerd wordt.

Acteer cursussen – doorgaande lijn

De acteer cursussen zijn opgebouwd uit vier lagen. De reguliere acteerklas, acteerklas EXTRA, de talentengroep acteren en het Productiehuis.  Voor de tg-acteren en het productiehuis is auditie doen een vereiste.

– REGULIERE ACTEERCURSUS: Zit je in een reguliere acteercursus (1 uur) en vind je het leuk: lekker blijven!

– ACTEERCLASS EXTRA Zit je in een reguliere acteerklas maar wil je meer uitdaging dan kun je kiezen voor de Acteerclass EXTRA (1,5 uur).

–  TALENTENGROEP ACTEREN/ PRODUCTIEHUIS – Zit je in een reguliere cursus of de acteerklas extra en heb je het talent en de ambitie om je verder te ontwikkelen, kies dan om auditie te doen voor de TALENTENGROEP ACTEREN  en het PRODUCTIEHUIS.

AUDITIES HAKOENA ACADEMY ACTEREN

–    AUDITIES HAKOENA ACADEMY ACTEREN: 13 juli (MELD je aan via MAIL: info@hakoena.nl.

Je ontvangt dan het auditie materiaal per mail.

De leerlingen die door willen stromen doen auditie. Hieruit kunnen we het volgende adviseren:

 • De leerling blijft nog een jaar in de reguliere groep om verder te ontwikkelen.
 • TG- acteren nog niet toereikend maat commissie ziet potentie. De leerling wordt geadviseerd om deel te nemen in de acteerclass EXTRA.
 • TG acteren is toereikend maar het productiehuis nog een brug te ver. De leerling kan zich verder ontwikkelen in de tg-acteergroep.
 • De leerling heeft uitzonderlijk talent of heeft zich zodanig ontwikkeld dat hij/zij door kan stromen naar het productiehuis. Een leerling mag ervoor kiezen om alleen tg acteren te volgen en niet deel te nemen aan het productiehuis.

Als de leerling het jaar daarop door wil gaan bij Hakoena Academy moeten ze wel weer opnieuw auditie doen.

FINANCIERING

Het cursusgeld is niet volledig dekkend. De voorstelling van Het productiehuis wordt gefinancierd door stichting vrienden van Hakoena t.b.v. talentontwikkeling met subsidiegelden, sponsoring of uit opdracht van lokale ondernemers of bedrijven die naamsbekendheid willen creëren voor hun sector of beroepsgroep.

DOCENTEN TEAM

De acteergroep select, talenten groepen en productiehuis leerlingen krijgen les van eenzelfde docententeam zodat de ontwikkeling van leerlingen door de jaren heen nauwgezet gevolgd kunnen worden. Het docententeam bestaat uit 2 hoofddocenten en gastdocenten.

Programma – PRODUCTIEHUIS – Hakoena Academy Acting

 • Talenten groep (1,5 uur), max 12 personen, 34 lessen
 • Productiehuis (1,5 uur), max. 12 personen, 34 lessen
 • Mentorgesprek
 • Mogelijkheid tot extra workshops

 

Cursusinfo Hakoena Academy
Reguliere acteergroep:                      € 265,- (34 lessen van 1 uur), € 26,50 per maand

Acteergroep select:                            € 390,- (34 lessen van 1,5 uur), € 39,- per maand

Talentengroep acteren:                     € 410,- (34 lessen van 1,5 uur), €41,- per maand.

Productiehuis/ Hakoena academy:   € 680,- (34 lessen van 3 uur), €68,- per maand

 

Locatie: Het Mozaïek, campuslaan 6,  Wijchen