Algemene Voorwaarden Seizoen 2020-2021

 • Als de deelnemer minderjarig is, zijn de ouder(s)/verzorger(s) betalingsplicht.
 • Theaterschool HAKOENA is niet aansprakelijk voor eventuele diefstal, schade, letsel of ongeval als gevolg van spel- zang,- of danssport beoefening.
 • Vakanties en feestdagen lopen parallel aan die van het basisonderwijs.
 • Bij ziekte of afwezigheid van een docent wordt voor vervanging gezorgd. Mocht dit niet mogelijk zijn, dan wordt de les telefonisch en/of per e-mail afgelast. De les wordt ingehaald.
 • Theaterschool HAKOENA behoudt zich het recht voor lestijden, lesdagen, locaties, huisregels en algemene voorwaarden te wijzigen.
 • Theaterschool HAKOENA behoudt zich het recht voor een cursus te annuleren bij te weinig aanmeldingen.
 • De huisregels van Theaterschool HAKOENA dienen te worden nageleefd.
 • Theaterschool HAKOENA mag uitsluitend voor promotie- en serviceverleningsdoeleinden beeldmateriaal maken en publiceren voor de internetsite en de facebook pagina.

Huisregels

 • Theaterschool HAKOENA maakt gebruik van e-mail: zorg ervoor dat wij op de hoogte blijven van de juiste emailgegevens.
 • Cursisten zijn verantwoordelijk voor hun eigen spullen. Waardevolle goederen kunnen tijdens de les bij de docent in bewaring worden gegeven.
 • Cursisten zijn zelf verantwoordelijk voor het dragen van de juiste kleding en schoeisel passend bij de lessen die ze volgen.
 • Buitenschoeisel is niet toegestaan in de danszalen. Voor de musicalclass zijn dans sneakers of jazzschoenen verplicht in verband met de dans.
 • Eten in de repetitieruimtes is niet toegestaan. Drinken, alleen uit afgesloten flessen, zoals bidons.
 • Cursisten dienen de kleedkamers en repetitieruimtes netjes en schoon achter te laten.
 • Bij wangedrag, het niet opvolgen van de huisregels of instructies van de docent heeft Theaterschool HAKOENA het recht om cursisten deelname aan de cursus te ontzeggen. Dit gebeurt in goed overleg met de leerling en de ouders.
 • Tijdens de lessen de haren vast, geen sieraden, kauwgom en mobiele telefoons.

Leskleding

 • Kleding waar je makkelijk en fijn in kunt bewegen.
 • Jazz schoenen en/of sneakers zijn aan te raden bij de musicalgroepen.
 • Geen schoenen van buiten in de balletzaal.

Betalingsvoorwaarden

 • Na het inschrijven via de website volg je twee proeflessen. Mocht je na de proeflessen niet door willen gaan, stuur je een mail naar info@hakoena.nl. Je hoeft dan niet te betalen voor de proeflessen en de inschrijving komt te vervallen. We zullen jouw gegevens verwijderen. Ga je door dan wordt het cursusgeld in 10 termijnen via een automatische incasso geïncasseerd.
  De proeflessen inbegrepen.  Wil je het bedrag in één keer voldoen, geef dat even aan via de mail dan komt de automatische incasso te vervallen en ontvang je een factuur.
  Het is mogelijk om per periode van 7 lessen in- en uit te schrijven. Lessen kunnen uitsluitend gevolgd worden als aan de betalingsverplichting is voldaan.
 • Cursusgelden worden bij verzuim van lessen niet gerestitueerd.
 • Tweede cursist uit hetzelfde gezin krijgt 10% korting (korting geldt voor het laagste tarief).
 • Derde cursist uit hetzelfde gezin krijgt 30% korting (korting geldt voor het laagste tarief).