Rustpunt (groep 6 t/m 8 van het BO en groep 1 en 2 van het VO
‘Op school leer  je een les en dan doe je test, in mijn lessen doen kinderen de test en dan leren ze de les.’ – Koen Logtens

Rustpunt is een speciaal ontwikkelde lessenserie rond ontspanning en het creëren van een veilige sfeer in de groep.
Rust in de klas begint bij rust in jezelf. Rust in jezelf begint bij weten dat je helemaal oké bent.
Weten dat je oké bent, betekent jezelf zijn en je veilig voelen. Het individu staat hier niet los van het
groepsproces en het groepsproces staat niet los van het individu.
We zien dat als kinderen zichzelf mogen zijn veel externe druk wegvalt en de weg vrij is voor ontwikkeling.
In 7 lessen leveren wij een positieve bijdrage aan een veilige, verbindende en vertrouwensvolle sfeer en zelfbewustzijn en authenticiteit van leerlingen.
Hierbij geven wij de leerkrachten tools mee om deze input voort te zetten.

Thema’s die in deze training, in overleg met de lesgevende docent, aan bod kunnen komen zijn:
Rust ervaren, lichaamsbewustzijn, voelen, omgaan met weerstand, contact maken met jezelf en de ander, trouw zijn aan jezelf, omgaan met emoties, Innerlijke kalmte(IK) + Innerlijke Kracht (IK)= Innerlijk Kompas (IK), ademkracht, zelf verantwoordelijkheid nemen, denken in mogelijkheden, de wet van oorzaak en gevolg (actie – reactie), de wet van energie, verbinden met jezelf en anderen ik + jij = wij. Ieder op zijn eigen niveau.

Bij Univibes (together we create) sprak Koen in onderstaand fragment met Tim Douwsma over een aantal oefeningen die hij met kinderen in de klas doet om kids te laten zien dat ze oke zijn en in hun kracht mogen gaan staan. .